Nämnder

Arvodesnämnd
Barn- och utbildningsnämnden
Byggnadsnämnd
Beredning kollektivtrafik
Beredn medborgare o folkhälsa
Beredning samhällsbyggnad
Krisledningsnämnd
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen 2015-2018
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott
Kultur- och fritidsnämnden
Revisionsnämnden
Servicenämnden
Socialnämnden
Valnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
√Ėverf√∂rmyndare


Bolag

Balthazar Science Center AB
Skövde Flygplats AB
Kreativa Hus Skövde AB
Next Skövde Destinationsutveckling AB
AB Skövdebostäder
SkövdeNät AB
Skövde Stadshus AB, ledamöter, ers, rev
Skövde Värmeverk AB


Kommunalförbund

Avfallshant √Ėstra Skaraborg, kommunalf√∂rb
Milj√∂samverkan √Ėstra Skaraborg
R√§ddningstj √Ėstra Skaraborg, kommunalf√∂rbundet
Samordningsf√∂rbundet √Ėstra Skaraborg
Skaraborgs kommunalförbund
Skaraborgsvatten, kommunalförbundet


√Ėvrigt

Arvidssonska fonden
Binnebergs Tingshus, ledamöter, revisorer
Begravningsombud
Borgerliga vigselförrättare 2015
Bergs Bygdegårdsförening,
Brottsförebyggande rådet
Egnells stiftelse
Gode män enligt Fastigh.bildn.lagen Jordb-skogsf
Gode män enligt Fastigh.bildn.lagen Tätort
Gruppledare
Haugwitz-Cedermarkska Stiftelsen
Häradsallmänning V Stöpen
Nämndemän vid Skaraborgs Tingsrätt
Nämndemän vid Skaraborgs Tingsrätt 2016-
Skaraborgs läns sjukhem,ledamöter, revisor
Tidans Vattenförbund, ledamöter, ombud
TolkförmedlingTroInt 6.1 är utvecklat av Imega System AB tillsammans med Troman AB

I denna ruta sštter ni in er egen logga och text, šndra filen sidfot.inc (i biblioteket /Troint/) efter behag.